- Với kinh nghiệm sản xuất, bảo trì, sữa chữa và cung cấp các giải pháp về các hệ thống cân điện tử lâu đời và uy tín tại Việt Nam, Công ty TNHH Quốc Hùng luôn luôn cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm và mong muốn mang đến Quý khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

- Với mục tiên nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát chất lượng, độ ổn định, sai số của hệ thống cân nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng của Quý khách hàng, chúng tôi luôn đặt yêu cầu thực hiện hiệu chuẩn và kiểm định là ưu tiên hàng đầu để phát triển.

- Công ty TNHH Quốc Hùng đã không ngừng nổ lực, hoàn thiện bản thân  để được công nhận là Công ty đầu tiên tại Việt Nam có khả năng thực hiện công tác hiệu chuẩn và kiểm định cân điện tử.

- Ngày 30/09/2010, Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam quyết định: Công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo (cân điện tử) của Công ty TNHH Quốc Hùngvới phạm vi kiểm định:

    + Cân ôtô:  đến 150 000 kg.

    + Cân bàn: đến  10 000 kg.

    + Cân đĩa:  đến        60 kg.

  * Ở cấp độ cấp chính xác III, Công ty TNHH Quốc Hùng có khả năng kiểm định: Ban đầu, định kỳ, bất thường.

  * Trong hoạt động kiểm định, Công ty TNHH Quốc Hùng sẽ sử dụng dấu tem kiểm định mang ký hiệu : N226.

- Với đội ngũ kiểm định viên được đào tạo chính quy, nhiều kinh nghiệm và số lượng quả chuẩn đầy đủ, chính xác, đạt tiêu chuần đo lường Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định tốt nhất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và thõa mãn các yêu cầu của Quý khách hàng.